ההבדלים בנפח של החומר האפור (במוח) בין מתבגרים עם הפרעת קשב (ADHD) לבין קבוצת ביקורת: עדות על מעורבות של פיתול החגורה הקדמי (Anterior Cingulate Cortex – ACC)*

Bonath, B. et al. (2016). Regional Gray Matter Volume Differences Between Adilescents With ADHD and Typically Developing Controls: Further Evidence for Anterior Cingulate Involvement. Journal of Attention Disorder. Pp. 1 – 12.

acc

איור 1: פיתול החגורה הקדמי

* פיתול החגורה הקדמי (איור 1) הוא חלק מהמערכת הלימבית של המוח‏. הוא מקבל מהתלמוס מידע מעובד אודות גירויים בסביבה ותורם לעיבוד המידע הקוגניטיבי והרגשי‏. פיתול החגורה הקדמי קשור ליצירת מוטיבציה בכך שיש לו חלק בקביעת הערך של תוצאות פעולה מסוימת ביחס למאמץ שנדרש כדי להשיג אותן. פיתול החגורה הקדמי משפיע על שליטה על קשב.

ADHD היא אחת ההפרעות השכיחות בילדות ומאופיינת בקשיי קשב, אימפולסיביות והיפראקטיביות. מחקרים רבים השתמשו ב – MRI תפקודי (fMRI) על מנת להבין את הפתולוגיה הפיסיולוגית של ADHD ולזהות אזורים במוח אשר קשורים לסימפטומים של קשיי קשב, לבעיות הקשורות בהצבת מטרות ובמוטיבציה וקשיים הקשורים לשליטה מוטורית. בין שאר אזורי המוח, בפיתול החגורה הקדמי (ACC).

מחקרים קודמים שבוצעו עם fMRI הראו שאצל ה – ACC תפקיד מפתח בתהליכים אחדים כמו קבלת החלטות פשוטות, יש לו תפקיד חשוב בפיקוח על טעויות ושגיאות כולל ויסות קשב מתמשך (זוהי היכולת להקצות משאבים קשביים לאורך זמן תוך שמירה על רמה קבועה של ביצוע. ליקוי ביכולת זו יבוא לידי ביטוי במיוחד במצבים בהם נדרשת פעילות קשבית מתמשכת ללא פעילות תגובתית בצידה. מצבים מסוג זה הנם קשים במיוחד עקב הצורך בשמירה בו זמנית של אקטיביות המערכת הקשבית ופסיביות המערכת התגובתית. במצב של העדר תגובה קיימת נטייה טבעית ל'התנתקויות' מידי פעם. ובמיוחד הוא מקושר עם תהליכי קשב סלקטיבי ובמיוחד עם בחירת גירויים רצויים כאשר מופיעות הפרעות (קשב סלקטיבי – היכולת למקד קשב במידע חזותי או שמיעתי, תוך התעלמות מגירויים מסיחים. ליקוי במערכת זו גורם למצב בו מיקוד הקשב מושפע פחות מהכוונות והמטרות של הילד ויותר ממאפייני הסביבה. לדוגמה, הילד מנסה לבצע עבודת כיתה וברקע ילדים מדברים וצוחקים, לקות בקשב הסלקטיבי תקשה עליו להתעלם מהגירויים המפריעים ולכן לא יתקשה בביצוע המטלה).

ADHD קשור גם בשינויים מבניים באזורי מוח שונים כולל אזורים באונת העורף, אונת הקודקוד, אונת המצח (איור 2) וכן אזורים הנמצאים מתחת לקליפת המוח (איור 3). אחד האזורים שעליהם דווח במחקרים באופן עקבי כאזור שבו יש הפחתה של החומר האפור** מילדות ועד בגרות הוא ה – ACC.

אונות המוח

איור 2: אונות המוח

רבדים הבונים את המוח

איור 3: רבדים הבונים את המוח

מחקר זה בדק הבדלים מבניים של המוח בין מתבגרים עם ADHD לבין קבוצת ביקורת ללא ADHD. אצל המתבגרים עם ADHD נמצאה הפחתה משמעותית בחומר האפור בכמה אזורים במוח. למשל, ב- ACC, באונת העורף בהיפוקמפוס, באמיגדלה וכן באזורים נרחבים של המוח הקטן.(איור 4) הממצא המעניין ביותר הוא ההפחתה של החומר האפור ב – ACC, אשר מתקשר לחוסר קשב אצל ADHD.

םממצאי המחקר אצל מתבגרים עם ADHD

איור 4: ממצאי המחקר אצל מתבגרים עם ADHD

מחקרי עבר תארו, שכאשר ה – ACC הימני דק יותר, זה עלול להעיד על ADHD. ממצאי מחקר זה מראים מתאם חיובי בין כמות החומר האפור ב – ACC לבין הציונים באבחון של קשב סלקטיבי. כלומר, הפחתה בחומר האפור ב – ACC מפחיתה את הקשב הסלקטיבי אצל ADHD.

נתון מעניין הוא שההפחתה בחומר האפור ב – ACC נמצא גם אצל בוגרים עם ADHD, ובמחקרים קודמים דווח אף על הפחתה בחומר האפור ב – ACC בצד שמאל והקשר להתנהגות אימפולסיבית. תוצאות מחקר זה מעידות על הקטנה משמעותית באזורים אחדים במוח אצל המשתתפים עם ADHD. ההפחתה בחומר האפור במיוחד ב – ACC קשורה ישירות ללקות בקשב. בכל זאת, מחקר אחר דיווח שאין הבדל בכמות החומר האפור במוח כולו בין משתתפים עם ADHD לבין קבוצת ביקורת ללא ADHD.

**גופי תאי העצבים מהווים את עיקר המבנה של קליפת המוח והם מעניקים לה גוון חום אפרפר, לכן הם נקראים החומר האפור.