אנומליה מיקרו-מבנית בחומר הלבן של המוח אצל ADHD

חדש במחקר – אנומליה מיקרו-מבנית בחומר הלבן של המוח אצל ADHD*

תורגם על ידי ד"ר זיוה שגיא

הערה:מבנה העצב

החומר הלבן הוא כינוי לסוג של רקמה במערכת העצבים המרכזית. רקמה זו מורכבת ברובה מאקסונים של תאי עצב, המשמשים כצינור להעברת מידע בתוך מערכת העצבים. צבעו הבהיר של החומר הלבן נובע ממעטה המיאלין שמכסה ומבודד את האקסונים, ומאפשר להם להוליך דחפים עצביים במהירות גבוהה.

החומר האפור הוא המרכיב העיקרי של מערכת העצבים המרכזית הוא מורכב מגופי התאים. צבעו האפור-חום של חומר זה בא מן הנימים המשרתים את התאים ומן גופי תאי העצב. החומר האפור מרכיב את קליפת המוח של המוח הגדול, את שכבתו החיצונית של המוח הקטן, את מעמקי המוח הגדול, את מעמקי המוח הקטן וגזע המוח, ואת השכבה הפנימית של חוט השדרה.

ADHD היא אחת ההפרעות הנוירו-התפתחותיות השכיחות בילדות. בנוסף לקשיים התנהגותיים (היפראקטיביות, אימפולסיביות וקשב), האוכלוסייה עם הפרעת הקשב לוקה גם בתפקודים הניהוליים (בקרה, גמישות מחשבתית, זיכרון עבודה, ניהול זמן, תכנון וארגון) המפריעים בלימודים וחיי היום יום.

מחקרים רבים חקרו את האנומליה (לקות) בחומר האפור במוח (למשל באונת המצח, אונת הרקה ואונת הקודקוד) באמצעות MRI. באמצעות MRI ) FMRI תפקודי) נבדקה האנומליה בדפוסי הפעולה של המוח באזורים שונים. המחקר בדק, גם, את השונות המיקרו-מבנית בחומר הלבן במוח אצל אוכלוסייה עם ADHD ונמצאו כמה מודלים המציגים קשרים אנומליים בין יחידות רב תפקודיות ברשתות המוחיות. מחקרים אחדים הראו שאצל ADHD סך הנפח של המוח מופחת אך נפח החומר הלבן באונות גדול יותר מאשר של החומר האפור.

מחקרים על ילדים ונוער עם ADHD דיווחו על שינויים ואי התאמות בתכונות החלקיקים (הקשורים למעברים החשמליים בתאי העצבים) במקומות שונים במבנה החומר הלבן. חלק מאי ההתאמות היו קשורות לפקטורים של הקשב.

מחקר זה בדק ילדים ונוער ללא טיפול תרופתי לצורך הגדרת האנומליה המיקרו-מבנית של החומר הלבן בכל המוח, ולצורך בדיקת המתאם של מבנה זה עם הסימפטומים הקליניים (התנהגותיים), והלקויות בתפקודים הניהוליים.

ממצאים מסקנות

בהשוואה לילדים ללא ADHD, אצל הילדים עם ADHD נמצאה לקות באזור האחראי לעיבוד מידע חושי, מוטורי, קוגניטיבי ורגשי (המקבץ הפוסטריור סינגולטי). זהו אחד האזורים המרכזיים המבצע את האינטגרציה בין קוגניציה לרגש ומשלב גם מוטיבציה. אצל ילדים (מהטיפוס המשולב) יש עליה באנומליה הקשורה במעבר החלקיקים באזור הקשור ליכולת לבחור תגובות הולמות והאחראי לאיזון בין רגש לקוגניציה. הלקות קשורה, גם, למערכת הלימבית (חלק ממערכת העצבים, הכולל מבנים במוח המעורבים ברגשות, מוטיבציה,  זיכרון,  למידה,  הרחה והקשרים ביניהם). האנומליה הזו קשורה בבעיות התנהגות וכן בלקויות בתפקודים הניהוליים. כלומר, השינוי המיקרו-מבני עלול להוות תשתית פוטנציאלית לבעיות התנהגותיות ולקשיים בתפקודים הניהוליים אצל ילדים ומתבגרים עם ADHD.


* מקור:

Chen, L. & al (2015). Microstructural Abnormalities of the White Matter in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Psychiatry & Neuroscience, 40(3). Pp.  280 – 287