שאלון לאבחון הפרעת קשב

הוראות לממלא השאלון:

באיזו מידה ההתנהגויות שלהלן מאפיינות את ________________  :

כלל לא; מעט; הרבה; הרבה מאוד

 1. מתקשה לשים לב לפרטים ועושה טעויות בעבודות בכתה או משימות אחרות
 2. מתקשה בשמירה על קשב
 3. נראה כאילו לא מקשיב ישירות לנאמר לו
 4. מתקשה לסיים מטלות או למלא אחר הוראות (לא בשל התנהגות סרבנית או קשיי הבנה)
 5. מתקשה בארגון משימות ופעילות
 6. לעתים קרובות מתחמק או לא אוהב פעילות הדורשת התמדת קשב
 7. מאבד חפצים הדרושים לפעילויותיו
 8. מוסח בקלות ע"י גירויים חיצוניים
 9. נע וזע בכיסא ומזיז ידיים בעצבנות
 10. עוזב את הכיסא בכתה או במצב אחר המצריך ישיבה
 11. רץ ומטפס באופן מוגזם ובמצבים בלתי הולמים, חסר מנוחה
 12. מתקשה לשחק בשקט
 13. בתנועה מתמדת כאילו מונע ע"י מנוע
 14. מדבר בלי הפסק
 15. מתפרץ ו"זורק" תשובות לפני שהשאלה נשאלת במלואה
 16. מתקשה לחכות ל"תורו"
 17. מתפרץ ומפריע לאחרים
 18. התפרצויות זעם
 19. מתווכח לעתים קרובות עם מבוגרים
 20. מסרב להיענות לדרישות מבוגרים ומסרב לציית לחוקים
 21. מציק לאחרים בכוונה
 22. מאשים אחרים בטעויות שלו
 23. רגיש ומתרגז בקלות
 24. כועס ונוטר טינה
 25. מרדן ועושה דברים דווקא להכעיס
 26. מתקשה לשמור על סדר וארגון בסביבת עבודתו ובחפציו